วิธีการสั่งซื้อ / ชำระเงิน
การสั่งซื้อสินค้า
  • - สั่งซื้อสินค้าทาง อีเมลล์  aigasiainter@gmail.com
  • - ติดต่อ บริษัท เอ.ไอ.จี. เอเชีย อินเตอร์ กรุ๊ป ทางโทรศัพท์หมายเลข 
      02-946-7006, 02-946-7610 แฟกซ์ 02-946-7928
  • - ติดต่อทางโทรศัพท์มือถือหมายเลข
      086-341-7339  097-324-7445 086-341-8087 061-823-6153

การส่งมอบสินค้า 

- บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล
- กรณีส่งสินค้าต่างจังหวัด ทางบริษัทฯจะจัดส่งโดยบริษัทขนส่งในประเทศ
- บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้ทางไปรษณีย์

ระยะเวลาในการส่งสินค้า
- บริษัทฯจะจัดส่งสินค้าภาย 1-3 วัน หลังจากได้รับการยืนยันการสั่งซื้อและการโอนเงินจากลูกค้า

วิธีการชำระค่าสินค้า
ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา บัญชี เลขที่
บริษัท เอ.ไอ.จี.เอเชีย อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ไทยพาณิชย์ นวลจันทร์ กระแสรายวัน 149-3-00157-2
บริษัท เอ.ไอ.จี.เอเชีย อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพ อินทรารักษ์ กระแสรายวัน 212-3-02839-7
คุณธีรศักดิ์  วงศ์คุ้มสิน กรุงศรี สุขาภิบาล1 กระแสรายวัน 265-0-01729-2
T.P.N.แอร์ซัพพลาย กรุงศรี สุขาภิบาล1 กระแสรายวัน 265-0-01690-2
กรุณาแจ้งการโอนเงินมาที่
  • คุณปรีชาภรณ์  เบอร์โทรศัพท์  061-823-6153
  • คุณอัญชิตา  เบอร์โทรศัพท์  086-341-8087
  • หรือ แฟกซ์เอกสารการโอนเงินมาที่เบอร์ 02-946-7928 หรืออีเมลล์